FacebookInstagramYoutube

Käskynkkä esittäytyy

Mielenterveysviikkoa 2020 vietetään 15.-22.11. teemalla “Mistä tietää?”

Etäkahvit torstaisin

Kylätalo-hanke aloittaa etäkahvit-toiminnan kansankuppila-tyyliin torstaisin kymmeneltä. Ensimmäinen etäkahvittelu vietetään 12.11. klo 10-11. Etäkahveille ovat tervetulleita kaikki turisemaan ja keskustelemaan!

Varpaisjärvi-talon ja Ylä-Savon Jätehuollon kierrätysluennot

4.11.20  klo 18

25.11.20  klo 10

Tapahtuman aiheena on kierrättäminen ja lähialueemme kierrätyspisteet. Pääset
osallistumaan Teams-kokousohjelmaa käyttäen tällä linkillä. Jos tarvitset lisäopastusta
tapahtumaan liittymisessä, ota yhteyttä puhelimitse 050 550 7066 tai 050 550 7099
tai sähköpostitse varpaisjarvitalo@gmail.com.
Tervetuloa osallistumaan!

Varpaisjärvi-talon etäavajaiset 23.10. klo 15-17!

Avajaiset toteutettiin etätapahtumana Teams-kokousohjelmaa käyttäen ja parhaimmillaan osallistujia oli linjoilla kolmisenkymmentä. Lämmin kiitos kaikille onnistuneista avajaisista!

Vastaa kyselyyn!

Millaista toimintaa toivoisit Varpaisjärvi-talolle?

Kysymyslomakkeelle pääset seuraavalla linkillä:

Millaista toimintaa Varpaisjärvi-talolle?

 

 

 

Varpaisjärvi-talo

Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kylätalotoiminta. Luodaan toimintamalli, matalan kynnyksen kohtaamispaikan rakentaminen, toiminnan suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja kunnan kanssa.
Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille.
Tavoitteena on maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden ja yksinäisyyden poisto sekä kotiseudun arvostuksen nostaminen ja tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä. Näin vahvistetaan kuntalaisten kuulemista, vuorovaikutusta, osallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Yhteistyössä on mukana eri toimijoita, jotta kylätalo saadaan monipuoliseksi. Toimijat yhdessä etsivät kylätalotoiminnalle muodot ja pelisäännöt, mihin kukin toimija voi jatkossa sitoutua, jotta toiminta juurtuu ja jatkuu myös hankkeen jälkeen. Yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan monipuolinen yhteistyö lisääntyy. Kylätalo vastaa tiedon, osallistumisen ja palvelujen tarpeeseen ja tarjoaa monipuolista toimintaa ja toimintamahdollisuuksia mm.
infoa: digineuvonta, kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet, lähiruoka,kestävä kehitys, kohtuullinen elämäntapa, tarjonta ja palvelut näkyväksi (harrastukset, tapahtumat, jne).
erilaiset ohjatut toiminnot, työpajat mm. tekstiilitieto ja -taito: ompelupiste
pyörät: pyöränhuolto, liikenneturvallisuusinfoa, terve liikkuminen
taide ja kulttuuri: yhteisötaidetta yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten omaa ympäristöä ja elinpiiriä ehostaen
– teemalliset tapahtumat, luennot, tietoiskut, retket
– palvelukokeilut mm. tavaran vaihtopisteet, terveyskioski
– kyläkahvila mm. kahvia, teetä, lehtiä, pelejä, pali- ja koulukyytien odotuspaikka
– yhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen mm. toiminta-, toimisto- ja arkistotiloja
– yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan yhteistoiminnalla arjen turvallisuutta, kotiseudun viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta

Ota yhteyttä

Sirpa Niskanen, varpaisjarvitalosirpa@gmail.com, puh. 050 5507066

Tuija Rytivaara, varpaisjarvitalotuija@gmail.com, puh. 050 5507099

Martti Eskelinen, varpaisjarvitalomartti@gmail.com, puh. 050 5507334

 

 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti p. 017 733 308 lastu.toimisto@lastu.fi