FacebookInstagramYoutube

Varpaisjärvi-talon etäavajaiset 23.10. klo 15-17!

Avajaiset toteutetaan etätapahtumana Teams-kokousohjelmaa käyttäen
perjantaina 23.10.2020 klo 15.00 – 17.00. Tapahtumaan voit osallistua tämän linkin kautta:

Etäavajaiset Teamsissa 23.10. klo 15-17

Avajaisissa kuulet eri toimijoiden tervehdyksiä ja keskusteluissa voit vaikuttaa talon tulevaan toimintaan.
Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kaikille avointa toimintaa,
jota suunnitellaan Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun hallinnoiman
hankkeen voimin ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen puitteissa
suunniteltavien toimintojen sisältöihin.

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan etätapahtumaan!

 

Vastaa kyselyyn!

Millaista toimintaa toivoisit Varpaisjärvi-talolle?

Kysymyslomakkeelle pääset seuraavalla linkillä:

Millaista toimintaa Varpaisjärvi-talolle?

 

 

 

Varpaisjärvi-talo

Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kylätalotoiminta. Luodaan toimintamalli, matalan kynnyksen kohtaamispaikan rakentaminen, toiminnan suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja kunnan kanssa.
Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille.
Tavoitteena on maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden ja yksinäisyyden poisto sekä kotiseudun arvostuksen nostaminen ja tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä. Näin vahvistetaan kuntalaisten kuulemista, vuorovaikutusta, osallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Yhteistyössä on mukana eri toimijoita, jotta kylätalo saadaan monipuoliseksi. Toimijat yhdessä etsivät kylätalotoiminnalle muodot ja pelisäännöt, mihin kukin toimija voi jatkossa sitoutua, jotta toiminta juurtuu ja jatkuu myös hankkeen jälkeen. Yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan monipuolinen yhteistyö lisääntyy. Kylätalo vastaa tiedon, osallistumisen ja palvelujen tarpeeseen ja tarjoaa monipuolista toimintaa ja toimintamahdollisuuksia mm.
infoa: digineuvonta, kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet, lähiruoka,kestävä kehitys, kohtuullinen elämäntapa, tarjonta ja palvelut näkyväksi (harrastukset, tapahtumat, jne).
erilaiset ohjatut toiminnot, työpajat mm. tekstiilitieto ja -taito: ompelupiste
pyörät: pyöränhuolto, liikenneturvallisuusinfoa, terve liikkuminen
taide ja kulttuuri: yhteisötaidetta yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten omaa ympäristöä ja elinpiiriä ehostaen
– teemalliset tapahtumat, luennot, tietoiskut, retket
– palvelukokeilut mm. tavaran vaihtopisteet, terveyskioski
– kyläkahvila mm. kahvia, teetä, lehtiä, pelejä, pali- ja koulukyytien odotuspaikka
– yhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen mm. toiminta-, toimisto- ja arkistotiloja
– yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan yhteistoiminnalla arjen turvallisuutta, kotiseudun viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta

Ota yhteyttä

Sirpa Niskanen, varpaisjarvitalosirpa@gmail.com, puh. 050 5507066

Tuija Rytivaara, varpaisjarvitalotuija@gmail.com, puh. 050 5507099

Martti Eskelinen, varpaisjarvitalomartti@gmail.com, puh. 050 5507334

 

 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti p. 017 733 308 lastu.toimisto@lastu.fi